System ogrzewania z wykorzystaniem energii słonecznej

Jedną z efektywnych, ekonomicznych i ekologicznych technik grzewczych jest ta nazywana ogrzewaniem słonecznym. Wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania jest rozwiązaniem, które cechuje się wysokim kosztem inwestycyjnym, jednak z czasem koszty te maleją i niejako zwracają się z nawiązką. Rozróżniamy dwa systemy ogrzewania słonecznego, czyli pasywne i aktywne. Bardziej nam znane i popularniejsze jest tu ogrzewanie pasywne, które często cechuje się charakterystycznymi kolektorami słonecznymi umieszczanymi na ścianach, czy dachach budynków. Trzeba jednak pamiętać, że to nie jedyna technika wykorzystywana do pobierania energii cieplnej, gdyż dobrym rozwiązaniem okazuje się być też konstrukcja budynku, która to posiada duże okna w południowej elewacji obiektu, czyli tej bardziej nasłonecznionej. Mówimy wówczas o nagrzewaniu pomieszczeń i ścian przy pomocy czerpania energii słonecznej bez wykorzystania dodatkowych źródeł energii. Natomiast aktywne ogrzewanie magazynuje pozyskaną energię i przetwarza ją za pomocą specjalnych urządzeń mechanicznych, a zatem nie ma wówczas mowy o emisji bezpośredniej. Korzystanie z energii słonecznej jest cenionym rozwiązaniem w procesie grzewczym, jednak należy pamiętać, że jego efektywność zależy od warunków pogodowych, a nie rzadko też położenia geograficznego.