Jak najkorzystniej wycenić stacje paliw?

stacja benzynowa

Wycenianie pewnego rodzaju nieruchomości, które generują określone przychody, może być nieco bardziej skomplikowane. Chodzi tutaj na przykład o wycenianie takich nieruchomości jak stacje paliw. Podczas ich wyceny, jak również sprzedaży, zawsze bardzo dużo uwagi przykłada się do oszacowania generowanego przez nie obecnie, bądź w przyszłości, przychodu.

Wycenienie nieruchomości

benzyna Metoda zysków jest więc tą, która jest wykorzystywana najczęściej podczas wyceniania tego rodzaju nieruchomości. Chodzi tutaj o to, aby korzystna wycena stacji paliw faktycznie dawała jasną informację inwestorom, jakich przychodów mogą się oni spodziewać, kiedy to zdecydują się na inwestycję w daną nieruchomość. Metoda zysków, wykorzystywana najczęściej w takich właśnie sytuacjach, opiera się na obliczaniu dochodu z danej nieruchomości w ten sposób, w którym bierze się pod uwagę przede wszystkim uzyskiwany dochód związany ze specjalistycznym charakterem danej nieruchomości. Bardzo podobną metodę podczas wyliczania wartości nieruchomości stosuje się również w przypadku hoteli, restauracji, obiektów sportowo-rekreacyjnych, oraz wielu innych o podobnym charakterze. Uzyskiwane w związku z tymi obiektami wpływy są bowiem ściśle uzależnione od dochodów z nimi związanych i stanowią one odpowiednik wpływów czynszowych.

stacja benzynowaPodobne metody sporządzania wyceny, nie mogą być jednak wykorzystywane w każdej sytuacji. Wszystko jest zależne tak naprawdę od tego, czy mowa jest o stacji paliw, która działa samodzielnie, czy też o takiej, która stanowi integralną część całego kompleksu budynków komercyjnych. Dodatkowo, aby mieć pewność sporządzania najbardziej wiarygodnej wyceny stacji paliw, należy również baczną uwagę zwrócić na jej, tak zwany potencjał lokalizacyjny. Oznacza to, że wycena takiej nieruchomości komercyjnej uwzględniać musi takie czynniki jak liczba pojazdów, odwiedzających daną stację, a także poruszających się po drogach prowadzących do tej nieruchomości. Dodatkowo wycena powinna uwzględniać również na przykład liczbę mieszkańców w danej jednostce administracyjnej

, ale także i współczynnik liczby samochodów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. To właśnie pozwala oszacować prawdopodobny na danym terenie popyt na paliwo, a na podstawie tej wartości, bez problemu można obliczyć szacowaną wartość stacji benzynowej.

Szacowanie wartości pewnego rodzaju nieruchomości komercyjnych, które są w stanie generować określony dochód, może być nieco bardziej skomplikowane. Podczas ich wyceny bowiem, baczną uwagę należy zwrócić na szereg różnych parametrów i czynników, mogących mieć znaczny wpływ na osiągane przez daną nieruchomość wpływy. Dotyczy to w szczególności takich jak na przykład stacje benzynowe.