Emisja ciepła przy wykorzystywaniu ogrzewania podłogowego

Jedną z chwalonych technik grzewczych jest tak zwane ogrzewanie podłogowe. Wykorzystywana jest do niego albo woda, albo instalacja elektryczna. Przekazywane na określoną powierzchnię ciepło w wyniku promieniowana ogrzewa dane pomieszczenie i mówimy tutaj o najbardziej optymalnej temperaturze, którą to cechuje równomierny, pionowy rozkład temperatur w danym pomieszczeniu. Oczywistym jest tu też fakt, że podłoga w takim mieszkaniu jest powierzchnią ciepłą, a za jej temperaturę odpowiedzialny jest specjalny mieszacz, lub też niskotemperaturowe źródło ciepła, a zatem kocioł kondensacyjny, lub pompa. Mówimy tu o odpowiednim obniżeniu temperatury, która jest dostarczana do pomieszczenia, tak by nie była ona zbyt wysoka. Najczęściej ogrzewanie podłogowe stosowane jest w łazienkach, jednak nie wykluczone jest, by wykorzystać je na całej powierzchni użytkowej mieszkania. Zaletą jest tutaj to, że jakiekolwiek elementy instalacji, a zatem rury, czy choćby grzejniki nie są tu widoczne. Wówczas też możemy mówić o tak zwanym ogrzewaniu akumulacyjnym.