Czym są metalograficzne badania mikroskopowe?

metalograficzne badania mikroskopowe zgładu

Każdy materiał posiada swoją makro- oraz mikrostrukturę. Makrostrukturą nazywa się te elementy materiału, które widoczne są gołym okiem lub też z wykorzystaniem przyrządów optycznych powiększających maksymalnie 40 razy. Jeśli chodzi o mikrostrukturę, są to te elementy struktury, do których – aby je zobaczyć – trzeba wykorzystać mikroskopy o powiększeniu powyżej 40 razy. Aby zbadać mikrostrukturę, w przypadku materiałów metalowych stosuje się metodę nazywaną metalografią.

Jak przebiega badanie mikroskopowe metalu?

metalograficzne badania mikroskopowe zgładuNa czym polegają takie metalograficzne badania mikroskopowe zgładu? Chodzi tutaj o oględziny danego elementu, które pozwalają na przeprowadzenie analizy strukturalnej. Czym jest jednak zgład? To po prostu pobrana próbka materiału, musi być odpowiednio przygotowana do badania pod mikroskopem, a więc należy przeprowadzić wycinanie, zatopienie w żywicy, szlifowanie, które odbywa się na płótnach i papierach ściernych, polerowanie metodą mechaniczną lub elektrolityczną oraz trawienie za pomocą specjalnych odczynników. Przed przystąpieniem do trawienia, powinniśmy wiedzieć, jaki odczynnik zastosować w zależności od metalu. Na przykład do miedzi i mosiądzu wykorzystuje się chlorek miedziowo-amonowy, który pozwala na zaciemnienie fazy w mosiądzach. Z kolei uniwersalnie do stopów żelaza stosuje się odpowiednią ilość kwasy azotowego i alkoholu, co umożliwia określenie granic ziarn oraz pozwala na wskazanie składników strukturalnych stopów.

metalograficzne badania mikroskopowe zgładuWarto pamiętać, że taki zgład do badania powinien być pobrany z miejsca, w którym na podstawie badania makroskopowego wykryto pęknięcia lub innego rodzaju wady. Do metalograficznego badania mikroskopowego wykorzystuje się specjalny mikroskop świetlny, który składa się z kilku elementów, klasycznych, typowych dla mikroskopu. A więc ze stolika przedmiotowego, głowicy, okulara, oświetlacza oraz pokręteł przesuwu. Bieg promieni świetlnych pozwala na ujawnienie mikrostruktury danego metalu. Dzięki badaniu mikroskopowemu możemy określić stan danej próbki – jakość zależy od wielkości ziarna, wtrąceń niemetalicznych i jednorodności. Równocześnie jeśli materiał wcześniej poddawany był zabiegom technologicznym takim jak obróbka cieplna czy cieplno-chemiczna, możemy stwierdzić, czy na skutek tych procesów powstały jakieś zmiany we właściwościach wyrobu.

Jeśli tak, to możemy dążyć do określenia przyczyny awarii. Jest to oczywiście wykorzystanie badań mikroskopowych w branży przemysłu, jeśli chodzi zaś o badania naukowe, tutaj chodzi przede wszystkim o określenie przemian fazowych, które mogą zachodzić w materiale na skutek działania określonych czynników wewnętrznych lub zewnętrznych.