Czy warto wykonać badania geologiczne przed budową domu?

badania geologiczne

Nie tylko konstrukcja budynku i jej ciężar ma wpływ na podłoże gruntowe, ponieważ grunt także oddziałuje na konstrukcje fundamentów i ścian fundamentowych. W zależności od rodzaju gruntu, grubości poszczególnych rodzajów minerałów oraz poziomu wód gruntowych, oddziaływanie to może mieć różny charakter.

Badania wykonane przez geologów

badania geologiczneOdpór gruntu może być niebezpieczny dla konstrukcji, dlatego podczas jej projektowania i doboru materiałów, z których jest ona wykonywana, należy wziąć pod uwagę warunki geologiczne danego terenu. W przypadku budowy domu jednorodzinnego, czasami projektant może podjąć decyzję o tym, aby nie wykonywać szczegółowej analizy terenu oraz badań geotechnicznych. Taką decyzję musi jednak odpowiednio uargumentować (najczęściej wskazywanymi przyczynami takiego postępowania jest nieskomplikowana, lekka konstrukcja oraz obserwacje już istniejących budynków, które znajdują się na działkach sąsiednich). Sytuacja zmienia się, kiedy zamiast budynku parterowego i niepodpiwniczonego zależy nam na tym, aby częścią naszego nowego domu była piwnica. W takich okolicznościach zalecane są specjalistyczne badania geologiczne. Ich wykonaniem zajmują się profesjonalne firmy, które zatrudniają specjalistów zajmujących się geologią, gruntoznawstwem inżynieryjnym lub badaniem gruntów. Oczywiście wiąże się to z poniesieniem dodatkowych kosztów, jednak z kilku powodów warto zdecydować się na wykonanie tego typu analizy.

badania geologiczneRodzaj gruntu oraz poziom wody gruntowej ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i funkcjonalności konstrukcji. Jeżeli projektant zaprojektuje obiekt w ciemno, a okaże się, że powyżej poziomu posadowienia znajduje się ustabilizowany stal lustra wody gruntowej, piwnica będzie notorycznie zalewana w okresie jesiennym i wiosennym. W sytuacji, kiedy na całej głębokości wykopu będzie znajdował się jeden rodzaj gruntu sytuacja będzie stateczna, jednak gdy będziemy mieć do czynienia niewielką (np. 1,5 metrową) warstwą zagęszczonych piasków nasypowych, pod którymi znajduje się ił zwiększający swoją objętość pod wpływem wody (tzw. pęczniejący) podczas każdej zmiany wilgotności gruntu budynek będzie narażony na wystąpienie poważnych uszkodzeń. Kiedy znamy warunki gruntowo – wodne, projektant może dobrać sposób posadowienia budynku w taki sposób, aby zagwarantować właścicielowi bezpieczeństwo podczas całego okresu użytkowania.

Znacznie bezpieczniej jest ponieść koszty specjalistycznych badań geotechnicznych, niż wydawać pieniądze na bardzo kosztowne naprawy, które w rezultacie i tak nie przyniosą oczekiwanego skutku, ponieważ bardzo trudno jest ustabilizować grunt znajdujący się pod już istniejącym budynkiem.